FANDOM


Страннотийки има 13 едиции:

Всички страннотийкиРедактиране

Номер Име Тип
#1 Желе Лазерен
#2 Грант Лазерен
#3 Орехк Каменен
#4 Камък Каменен
#5 Цвецт Тревен
#6 Ент Обикновен
#7 Глът Обикновен
#8 Ксикс Огнен
#9 Ксиксокс Огнен
#10 Къркорк Земен
#11 Къркоркрао Земен
#12 Шоки Шоколадов
#13 Шоколад Шоколадов
#14 Арх Тревен
#15 Басемъл Земен
#16 Кесембъл Земен
#17 Плплплплпл Каменен
#18 Плипс Каменен
#19 Мароуксир Каменен
#20 Ентикс Каменен
#21 Камокотрошач Каменен
#22 Мрамур Каменен
#23 Риксикс Каменен
#24 Ли Огнен
#25 Ликс Огнен
#26 Ликсиксокси Огнен
#27 Ликсиксоксисирленкроу Огнен
#28 Хорцик Електрически
#29 Рицитац Електрически
#30 Кроскич Земен
#31 Краставир Земен
#32 Кукукукакака Обикновен
#33 Кукси Обикновен
#34 Тикс Екстрасенс
#35 Тертинанг Екстрасенс
#36 Церцоц Воден Периферен
#37 Целофискар Воден Периферен
#38 Гит Боен
#39 Гикс Боен
#40 Рост Обикновен
#41 Мезко Обикновен
#42 Трожин Земен
#43 Разтрож Земен
#44 Ортас Обикновен
#45 Оригам Обикновен
#46 Орлострон Обикновен
#47 Опашколет Летящ
#48 Опашкот Летящ
#49 Опар Летящ
#50 Рикс Обикновен
#51 Рекс Обикновен
#52 Хлос Боен
#53 Баут Обикновен
#54 Храус Обикновен
#55 Хловос Боен
#56 Драх Призрачен
#57 Драу Призрачен
#58 Страннотийко Огнен
#59 Плюс Воден
#60 Инкн Лигав
#61 Спанкино Лигав
#62 Пеопрасан Обикновен
#63 Рантпер Пипер
#64 Пипер Пипер
#65 Лампир Обикновен
#66 Он Обикновен
#67 Ироганес Обикновен
#68 Трис Обикновен
#69 Тирбушон Обикновен
#70 Нокса Воден
#71 Нокер Воден
#72 Проз Стъклен
#73 Лъверт Огнен
#74 Лавионскрулит Огнен
#75 Цирс Летящ
#76 Цицар Летящ
#77 Текбокс Воден
#78 Текбинг Воден
#79 Гвинг Отровен Летящ
#80 Еуард Отровен
#81 Енци Воден
#82 Инци Воден
#83 Кгрикси Обикновен
#84 Грикс Отровен
#85 Егер Отровен
#86 Аниу Каменен
#87 Кикок Отровен
#88 Шимш Електрически Призрачен
#89 Тимус Електрически Призрачен
#90 Еними Електрически Призрачен
#91 Еними Електрически Призрачен
#92 Цеце Воден
#93 Айцеце Воден
#94 Еканси Воден
#95 Ажи Воден
#96 Енкел Електрически
#97 Тогейп Електрически
#98 Утощ Огнен
#99 Фаркт Огнен
#100 Хоти Електрически
#101 Хорт Електрически
#102 Пони Огнен
#103 Понракс Огнен
#104 Ронксир Боен
#105 Мартенц Боен Екстрасенс
#106 Брокер Огнен
#107 Влак Огнен
#108 Кораб Воден
#109 Орехояд Огнен
#110 Марс Сополив
#111 Кактус Тревен
#112 Тапа Тревен
#113 Звезда Огнен
#114 Луна Огнен
#115 Комета Огнен Летящ
#116 Раст Тревен
#117 Трева Тревен
#118 Цветя Тревен
#119 Бурен Тревен
#120 Трън Тревен
#121 Плевел Тревен
#122 Час Екстрасенс
#123 Минута Екстрасенс
#124 Секунда Екстрасенс
#125 Междучасие Екстрасенс
#126 Хип Екстрасенс
#127 Но Екстрасенс
#128 З Екстрасенс
#129 Бо Воден
#130 Лест Воден
#131 Черпс Воден
#132 Слънце Огнен
#133 Облак Огнен
#134 Небе Огнен
#135 Ден Огнен
#136 Светкавица Електрически
#137 Буря Електрически
#138 Хапф Обикновен Буба
#139 Браст Обикновен Буба
#140 Хищтц Екстрасенс
#141 Алер Отровен
#142 Гия Отровен
#143 Алергия Отровен
#144 Айра Шоколадов Летящ
#145 Аерошоколад Очен
#146 Зом Очен Пръскащ
#147 Голигатор Дракон
#148 Аргатор Дракон
#149 Ремп Леден Екстрасенс
#150 Жилкс Отровен
#151 Одън Екстрасенс
#152 Крънч Каменен
#153 Скръц Каменен
#154 Цвицти Тревен
#155 Псо Обикновен
#156 Ейар Шоколадов Летящ
#157 Блойст Шоколадов Летящ
#158 Йест Отровен
#159 Ибсильон Отровен
#160 Ибс Отровен
#161 Лбс Отровен
#162 Гиткрак Обикновен
#163 Кормил Лазерен
#164 Волиън Лазерен
#165 Хил Буба
#166 Хуиу Буба
#167 Хорс Буба
#168 Хитъл Буба
#169 Хокус Буба
#170 Хогуърт Буба
#171 Страшинар Буба
#172 Холкос Буба
#173 Хор Буба
#174 Хроу Буба
#175 Холокос Буба
#176 Хипхоп Буба
#177 Хантугър Буба
#178 Хонтър Буба
#179 Локс Лазерен
#180 Лименстъл Лазерен
#181 Пирч Екстрасенс
#182 Плип-плипси Екстрасенс
#183 Казанче Воден
#184 Бейн Воден
#185 Ло Воден Земен
#186 Миси Огнен
#187 Мосто Огнен
#188 Мостон Огнен Летящ
#189 Огъж Шоколадов
#190 Огъж Шоколадов
#191 Гръжкач Дракон
#192 Зо Нежен
#193 Зори Нежен
#194 Зорница Нежен
#195 Хлъпс Обикновен
#196 Гъргс Боен
#197 Гълсъм Таласъм
#198 Тълсъм Таласъм
#199 Галасъм Таласъм
#200 Върбс Сополив
#201 Гнус Сополив Огнен
#202 Сидмик Буба Трактор
#203 Авиньон Буба Летящ
#204 Чики-чики-пърр Пеещ
#205 Пики-пики-чърр Пеещ
#206 Фледермаус Отровен Летящ
#207 Флаймаус Отровен Летящ
#208 Лими Воден
#209 Лолул Воден
#210 Лилиущоу Воден
#211 Солч Фринкс'т Буба Летящ
#212 Солч Пир'с Буба Летящ
#213 Фърцкт Електрически Летящ
#214 Куи-куи Електрически Летящ
#215 Слоф Огнен
#216 Шльофс Огнен
#217 Жуфруа Отровен
#218 Жармар Отровен
#219 Топтип Воден
#220 Типтоп Воден
#221 Триптроп Воден
#222 Сфилч Петно
#223 Фичи Петно
#224 Сноубол Леден
#225 Сноукраб Леден
#226 Страннотийкокървилка Обикновен
#227 Тобитру Земен
#228 Индишуан Земен
#229 Хаинхо Земен
#230 Арноаур Земен
#231 Слинки Земен
#232 Рлим Земен
#233 Спокистрах Буба
#234 Екстромонт Екстрасенс
#235 Екстрасънс Екстрасенс
#236 Екстрасънсънс Екстрасенс
#237 Звездохван Лазерен
#238 Ларн Лазерен
#239 Комфитюр Отровен
#240 Ко Отровен
#241 Снего Леден
#242 Ход Леден
#243 Чарзавър Древен Огнен
#244 Чарарар Древен Огнен
#245 Смеч Стъклен
#246 Покус Пипер
#247 Бекер Пипер
#248 Спекър Пипер
#249 Надец Обикновен
#250 Нинца Обикновен
#251 Хамбур Пръскащ
#252 Хринму Пръскащ
#253 Йох Тревен
#254 Йоб Тревен
#255 Гримол Екстрасенс
#256 Гримъсон Екстрасенс
#257 Роналд Екстрасенс
#258 Оки Очен
#259 Омо Очен
#260 Клокочи Боен
#261 Арли Летящ
#262 Скенер Обикновен
#263 Брауни Петно Леден
#264 Ларс Петно Леден
#265 Сипи Обикновен
#266 Жмиргел Обикновен
#267 Грозде Отровен Тъмен
#268 Уейдъмниът Пеещ
#269 Хефбри Пеещ
#270 Шпац Леден Земен
#271 Шпиц Леден Земен
#272 Дагкарто Огнен
#273 Хлагма Огнен
#274 Джилги Нежен Каменен
#275 Шпол Петно
#276 Хомпи Петно
#277 Болф Таласъм
#278 Хоко-Боко Таласъм
#279 Брус Стъклен
#280 Алцайдер Стъклен
#281 Алцайзар Стъклен
#282 Броки Тревен Каменен
#283 Пофибер Трактор
#284 Трак-трак Трактор
#285 Питри Таласъм
#286 Сполоах Таласъм
#287 Сини Таласъм
#288 Пеймон Таласъм
#289 Уау Таласъм
#290 Уиу Таласъм
#291 Пирчи П.М.А.П.Т.
#292 Пифидрену Отровен
#293 Мегаданиу Тревен
#294 Фидо Обикновен
#295 Датиф Отровен
#296 Генетиф Отровен
#297 Акузатиф Отровен
#298 Номинатиф Отровен
#299 Пифидренче Таласъм
#300 Канибаль Таласъм
#301 Амбриъвкасъл Обикновен
#302 Ембълкуисти Обикновен
#303 Гоговандъбест Обикновен
#304 Магданю Обикновен
#305 Яйчо Обикновен
#306 Компютри Обикновен
#307 Мелбон Шоколадов
#308 Мео Шоколадов
#309 Хахохи Шоколадов
#310 Хаабу Шоколадов
#311 Ейк Шоколадов
#312 Цепнаточуканче Чуканест
#313 Чуканоскуб Чуканест
#314 Чъки Екстрасенс
#315 Джърки Екстрасенс
#316 Пинего Чуканест Летящ
#317 Црептилер Чуканест Буба
#318 Ъби Земен
#319 Щинтел Земен
#320 Еби Земен Летящ
#321 Куки Обикновен
#322 Строфали Трактор Лигав
#323 Очнаябълка Очен
#324 Очнаяблъчка Очен
#325 Слънчевозайче Светъл
#326 Слънчевастраннотийка Светъл
#327 Двол Тъмен Огнен
#328 Дволозавър Тъмен Огнен
#329 Дяволскаатака Тъмен Огнен
#330 Слонтърч Светъл
#331 Паралелепипед Екстрасенс
#332 Паралепипет Екстрасенс
#333 Тлофибер Тъмен
#334 Бутпут Летящ Екстрасенс
#335 Лит Летящ Екстрасенс
#336 Литко Летящ Екстрасенс
#337 Гръморов Електрически
#338 Ми Воден Отровен
#339 Мри Воден Отровен
#340 Маа Воден Отровен
#341 Охлювко Лигав
#342 Хуспе Лигав
#343 Буф-Дан Боен
#344 Бум-Тряс Боен
#345 Шайга Тревен
#346 Уо Отровен
#347 Уоу Отровен
#348 Камелелелира Каменен
#349 Пфоун Каменен
#350 Лъчко Огнен Летящ
#351 Лъчезар Огнен Летящ
#352 Лъчезарище Огнен Летящ
#353 Ещикс Обикновен
#354 Ракетар Каменен
#355 Шейкър Трактор
#356 О-о-о Каменен Земен
#357 Декстер Земен Отровен
#358 Декстър Земен Отровен
#359 Ауиуа Земен Отровен
#360 Саквъртижоу Боен
#361 Ниар Обикновен
#362 Фокус Екстрасенс
#363 Мокус Екстрасенс
#364 Фидибус Екстрасенс
#365 Нилпферд Воден
#366 Кендариге Огнен
#367 Сикуакуа Огнен
#368 Унбекант Екстрасенс
#369 Розов Шоки Екстрасенс Шоколадов
#370 Виолетов Шоколад Екстрасенс Шоколадов
#371 Криптоклипт Земен
#372 Калепикорция Обикновен
#373 Смилиакактикус Отровен
#374 Байт Екстрасенс
#375 Мае Огнен Летящ
#376 Хелми Боен
#377 Полуръл Обикновен
#378 Мио Екстрасенс
#379 Леконг Воден Леден
#380 Лекинг Воден
#381 То Буба
#382 Токи Буба
#383 Токолад Буба
#384 Торолавър Буба
#385 Пинорекс Дракон Огнен
#386 Понорекс Дракон Огнен
#387 Дайрекс Дракон Огнен
#388 Пинторекс Дракон Огнен
#389 Гихторекс Дракон Огнен
#390 Царюрекс Дракон Огнен
#391 Синадарекс Дракон Огнен
#392 Проник Каменен
#393 Пироник Каменен
#394 Прожоник Каменен
#395 Прожинорник Каменен
#396 Мип Воден
#397 Молп Воден
#398 Слоупокч Воден
#399 Слоупоки Воден
#400 Слоузавър Воден
#401 Минирак Воден
#402 Арирак Воден
#403 Тритирак Воден
#404 Пи Леден
#405 Пкол Лазерен
#406 Амя Воден
#407 Сими Шоколадов
#408 Смол Електрически
#409 При-при Тревен
#410 Тапър-р-р Призрачен
#411 Лонс Боен
#412 Тирпу Отровен
#413 Сонидк Огнен
#414 Ри Воден
#415 Рики Воден
#416 Ронти Воден
#417 Ронто Воден
#418 Ронтозавър Воден
#419 Пьонк Тъмен
#420 Разскръц Тъмен
#421 Скрибуц Тъмен
#422 Боае Обикновен
#423 Био Обикновен
#424 Бок Обикновен
#425 Око Очен Летящ
#426 Очи Очен Летящ
#427 Окояд Очен Летящ
#428 Шорч Воден
#429 Майтар Отровен
#430 Майзар Отровен
#431 Съчм Земен
#432 Сръмс Отровен
#433 Арвелокомбърдил Летящ
#434 Скорбелунция Летящ
#435 Флотила Летящ Обикновен
#436 Гръмовержец Електрически
#437 Газовмехур Отровен
#438 Хонга-онга Буба
#439 Хамунга-дунга Буба
#440 По Боен
#441 Пла Боен
#442 Планин Боен
#443 Бобобо Обикновен
#444 Джинф Каменен
#445 Джинк Каменен
#446 Мелог Каменен
#447 Четирилистнадетелина Тревен Екстрасенс
#448 Мутант Тревен Екстрасенс
#449 Бляк Воден
#450 Пслик Воден
#451 Блек Древен Каменен
#452 Блик Древен Каменен
#453 Але Древен Отровен
#454 Алекс Древен Отровен
#455 Шмолпиб Отровен Летящ
#456 Колбът Отровен Летящ
#457 Ърк Каменен
#458 Емияя Каменен
#459 Орспенги Каменен
#460 Тлой Екстрасенс
#461 Троуру Екстрасенс
#462 Теглибутай Екстрасенс
#463 Бръзко Обикновен
#464 Бръзк Обикновен
#465 Щихотворение Пръскащ
#466 Чинтоунтоун Пръскащ
#467 Шадок Воден
#468 Шедок Воден
#469 Шъдок Воден
#470 Озби Обикновен
#471 Зоби Обикновен
#472 Биоз Обикновен
#473 Харпун Воден
#474 Хрон Воден
#475 Фервекс Екстрасенс
#476 Гътфекс Екстрасенс
#477 Шлобинарче Електрически
#478 Пепси Електрически
#479 Финдрил Отровен
#480 Тидрил Отровен
#481 Питфидрил Отровен
#482 Псидокрил Отровен
#483 Пихтотрошодрил Отровен
#484 Кумствиен Пръскащ
#485 Мозъчко Пръскащ
#486 Ъйнот Обикновен
#487 Щръкноун Обикновен
#488 Мазол Обикновен
#489 Щрък-мазол Обикновен
#490 Роси Периферен
#491 Рос Периферен
#492 Парижкасонда Обикновен
#493 Шедап Воден Летящ
#494 Минтинди Тревен
#495 Мин Тревен Буба
#496 Пингин Петно
#497 Посх Петно
#498 Лопфини Екстрасенс Огнен
#499 Лоп-лоп Екстрасенс Воден
#500 Йо-йо Екстрасенс
#501 Йоб-йоб Екстрасенс
#502 Стрел Обикновен
#503 Хващокръст Тревен
#504 Кръстохващ Тревен
#505 Урсабеър Обикновен
#506 Беърблек Обикновен Тъмен
#507 Чипита Екстрасенс
#508 Пхо Електрически
#509 Пин Електрически
#510 Пинкроу Електрически
#511 Ку-ку Пеещ Летящ
#512 Гхо-гхо Пеещ Летящ
#513 Брос Тревен
#514 Шварщ Тревен
#515 Носо Обикновен
#516 Рог Обикновен
#517 Десеторог Обикновен
#518 Цвец Тревен
#519 Цвиц Тревен
#520 Црио Тревен
#521 Яп-яп Обикновен
#522 Шаренийко Разноцветен
#523 Черв Разноцветен
#524 Си Екстрасенс
#525 Къртичко Земен
#526 Сли Призрачен
#527 Екстрасенс Екстрасенс
#528 Абиос Леден
#529 Сняг Леден
#530 Айсберг Леден
#531 Рио Пипер
#532 Рапроп Пипер
#533 Оби Каменен
#534 Ге Нежен
#535 Гепи Нежен
#536 Гопо Нежен
#537 Голопон Нежен
#538 Пристийн Обикновен
#539 Берийп Електрически Отровен
#540 Дигитал Електрически Отровен
#541 Чънк Тревен
#542 Опши Тревен
#543 Блинти Тревен
#544 Хогуортс Тревен
#545 Либит Обикновен
#546 Блит Буба Летящ
#547 Мяулинг Буба Каменен
#548 Боулинг Буба Каменен
#549 Мехур Воден
#550 Форест Каменен
#551 Гаамп Каменен
#552 Цигиър Огнен Отровен
#553 Щумпфцанфиш Воден
#554 Октопусшнабел Воден
#555 Брок Тревен
#556 Бра Тревен
#557 Брокол Тревен Тревен
#558 Масомозко Екстрасенс
#559 Джой Обикновен
#560 Джили Обикновен
#561 Джеликинг Обикновен
#562 Душоленд Воден
#563 Юрит Екстрасенс
#564 Лолифиш Воден
#565 Флофифиш Воден
#566 Фищфиш Воден
#567 Смитигущер Воден
#568 Монтодил Воден
#569 Хоралигатор Воден
#570 Гринбеж Разноцветен
#571 Млеохра Разноцветен
#572 Сейвред Разноцветен
#573 Иойър Разноцветен
#574 Жоаящкт Разноцветен
#575 Гхт Разноцветен
#576 Готщакх Разноцветен
#577 Йъю Разноцветен
#578 Гронтих Екстрасенс
#579 Гропток Екстрасенс
#580 Гротих Екстрасенс
#581 Силикон Екстрасенс
#582 Силикон 2 Екстрасенс
#583 Ибсильон 2 Лигав
#584 Грикс 2 Лигав
#585 Желибон Каменен
#586 Желибонис Каменен
#587 Чери Обикновен
#588 Монфри Воден
#589 Монтру Воден
#590 Монтрай Воден
#591 Кръстопът Обикновен Каменен
#592 Златосвет Златен
#593 Заутратренатбъз Електрически
#594 Вотрьотобьо Обикновен
#595 Хаузентаузен Боен
#596 Бром Боен
#597 Мтомтомту Земен Боен
#598 Црепт Разноцветен
#599 Апшерлъмнозайферлин Разноцветен
#600 Карчо Обикновен
#601 Пучко Обикновен
#602 Лъчлик Екстрасенс Огнен
#603 Айауге Очен
#604 Ол-ло Буба
#605 Чипч Призрачен
#606 Дългоочи Отровен
#607 А-а-а Боен
#608 Орнитолестес Обикновен
#609 Цъц Чуканест
#610 Бое Боен
#611 Кикирики Пеещ
#612 Дис Воден
#613 Хубадуба Обикновен
#614 Келшик Обикновен
#615 Цигар Огнен Отровен
#616 Балмен Тревен Каменен
#617 Сюдолоде Тревен Каменен
#618 Пакет Воден
#619 Окти Воден
#620 Орни Воден
#621 Дягонал Екстрасенс Периферен
#622 Дикс Електрически
#623 Тохтигетаутър Електрически
#624 Лиуплеородон Воден
#625 Линтанчанш Воден
#626 Чак Дракон
#627 Чък Дракон
#628 Чок Дракон
#629 Чрок Дракон
#630 Чрик Дракон
#631 Попче Воден
#632 Жар Воден
#633 16токрак Буба
#634 Цигул Буба
#635 Цигли Буба
#636 Мреж Очен
#637 Чарбасор Буба Боен
#638 Бълбамандър Буба Боен
#639 Шелшокър Екстрасенс
#640 Плисха Воден
#641 Роаур Огнен
#642 Гироносец Боен
#643 Щанга Боен
#644 Мо Пипер
#645 Мряузи Пипер
#646 Мокачино Пипер
#647 Лед Леден
#648 Пар Воден
#649 Лазритоп Лазерен
#650 Шилър Обикновен
#651 Ъжгоау Екстрасенс
#652 Диксиландия Шоколадов
#653 Еш Пипер Екстрасенс
#654 Пейпоп Екстрасенс
#655 Лепфут Воден Летящ
#656 Апсидия Тревен
#657 Блот Каменен
#658 Мокат Воден
#659 Джан Тревен
#660 Ор Воден
#661 Липтроу Електрически
#662 Длоч Отровен
#663 Жельми Буба Летящ
#664 Чикозавър Тревен
#665 Ландър Електрически
#666 Мъщър Електрически
#667 Ташкилят Електрически
#668 Знъбъл Обикновен
#669 Крембъл Обикновен
#670 Мяу-мяу Обикновен
#671 Читоз Екстрасенс
#672 Чотоз Екстрасенс
#673 Чроулигейтър Екстрасенс
#674 Тмънсинс Чуканест
#675 Драконго Дракон Летящ
#676 Аида Шоколадов
#677 Гръмотрож Електрически
#678 Гръмохлос Електрически
#679 Мухоловка Буба Боен
#680 Мухолептрош Буба Боен
#681 Призстрах Призрачен
#682 Снъч Каменен Летящ
#683 Снауч Каменен Летящ
#684 Ого Обикновен
#685 Оги Обикновен
#686 Уги Екстрасенс
#687 Гъги Екстрасенс
#688 Айауген Очен Екстрасенс
#689 Маки Отровен
#690 Магнос Отровен
#691 Магникуа Отровен
#692 Додок Древен Трактор
#693 Цлик Пръскащ
#694 Очлик Пръскащ
#695 Хрукси Пръскащ
#696 Силн Боен
#697 Шипшаф Електрически
#698 Шафшип Електрически
#699 Блекшип Електрически Тъмен
#700 Мълоун Екстрасенс
#701 Дидеокали Обикновен
#702 Хравели Обикновен
#703 Старуотър Воден
#704 Певд Земен Боен
#705 Двепопевд Земен Боен
#706 Мъскъл Стъклен Боен
#707 Хидро Воден
#708 Уафи Обикновен
#709 Шатик Летящ
#710 Шейкъу Летящ
#711 Шейгер Летящ
#712 Унтъло Обикновен
#713 Чирчо Воден Електрически
#714 Лапвъдич Воден Електрически
#715 Лис Екстрасенс Воден
#716 Динязаври Тревен
#717 Нълемрътоу Тревен
#718 Пърлеж Буба
#719 Мърлеж Буба Летящ
#720 Жифри Обикновен
#721 Гирафарик Обикновен
#722 Ацисилащятел Отровен Летящ
#723 Ръуалф Тревен
#724 Амлап Тревен
#725 Луб Обикновен
#726 Уак Обикновен
#727 Кастли Призрачен
#728 Контър Призрачен
#729 Кенгар Призрачен
#730 Куили Тревен Летящ
#731 Некич Обикновен
#732 Суем Боен
#733 Цилу Екстрасенс
#734 Сзсзсз Воден
#735 Гршчгршч Воден
#736 Чермах Каменен
#737 Хамреч Каменен
#738 Ундимон Воден
#739 Бодл Воден Отровен
#740 Бодплюв Воден Отровен
#741 Ентогладалахара Воден Отровен
#742 Шумиши Екстрасенс
#743 Чорличайм Екстрасенс
#744 Грунджмодей Леден Воден
#745 Ох-хо Воден
#746 Ох уох Воден
#747 Почам Боен
#748 Бъди Боен
#749 Суъл Каменен
#750 Ериф Огнен
#751 Ретау Воден
#752 Губ Буба
#753 Цохг Призрачен
#754 Ламрон Обикновен
#755 Носиоп Отровен
#756 Гнитхгиф Боен
#757 Кихисп Екстрасенс
#758 Еси Леден
#759 Дуеги Периферен
#760 Крейзи Периферен
#761 Сагми Тревен
#762 Сагмо Тревен
#763 Сагма Тревен
#764 Сагме Тревен
#765 Чупи Обикновен
#766 Синдастрож Обикновен
#767 Слинкълн Таласъм
#768 Гидрой Обикновен
#769 Момохочо Екстрасенс
#770 Калмародъждовник Воден
#771 Тайлс Разноцветен
#772 Бабълс Воден
#773 Малки Обикновен
#774 Носоала Сополив
#775 Елосърн Огнен
#776 Фералитойс Воден
#777 Бласгатор Воден
#778 Румесвасихаб Дракон
#779 Магмач Огнен
#780 Лавач Огнен
#781 Микес Обикновен
#782 Брони Земен
#783 Броно Земен
#784 Гойл-Охю Лигав
#785 Спайдърчерв Буба
#786 Спайдързавър Буба
#787 Чингито Чуканест
#788 Схучум Чуканест
#789 Минитигр Обикновен
#790 Смазочен Буба
#791 Ендобибидес Обикновен
#792 Ендосикотикотрес Обикновен
#793 Клюнородон Летящ
#794 Джоузи Летящ
#795 Тралмар Лигав
#796 Бренхо Пипер
#797 Бренхидрен Пипер
#798 Бренщохи Пипер
#799 Ношмрък Отровен
#800 Стинки Отровен
#801 Илагяиким Обикновен
#802 Ирози Обикновен
#803 Лирем Воден
#804 Лиремуза Воден
#805 Шейб Обикновен
#806 Шейбон Обикновен
#807 Шейзаври Обикновен
#808 Точи Леден
#809 Точо Леден
#810 Импеъгато Обикновен
#811 Каниман Обикновен
#812 Бигай Очен
#813 Бризо Обикновен
#814 Смейдер Воден
#815 Смейхер Воден
#816 Смейхор Воден
#817 Суититри Тревен
#818 Фетски Тревен
#819 Чанра Огнен
#820 Сокшар Отровен
#821 Снейки Отровен
#822 Шмех Електрически
#823 Уорм Златен
#824 Пиктрож Каменен Земен
#825 Черийн Призрачен
#826 Смлехи Тревен
#827 Ешаса Петно
#828 Абсолюдък Воден
#829 Псанък Воден
#830 Хонък Воден
#831 Мруху Петно
#832 Химомогибин Буба
#833 Тросорос Каменен
#834 Дивкерн Обикновен
#835 Дивкерали Обикновен
#836 Дивамали Обикновен
#837 Шокри Отровен Летящ
#838 Хлорофил Отровен
#839 Рофилхло Отровен
#840 Соби Воден
#841 Собол Воден
#842 Сикимо Воден
#843 Смелифел Каменен
#844 Смеймел Каменен
#845 Хорсавод Воден
#846 Ечнококсром Воден
#847 Цлаш Каменен
#848 Цлакчик Каменен
#849 Гъзи Буба
#850 Какавидкерн Буба
#851 Бътърфля Буба Летящ
#852 Легендарн Екстрасенс Воден
#853 Уъуи Обикновен
#854 Мрохимо Обикновен
#855 Изчор Таласъм
#856 27 септември Буба Летящ
#857 4 април Буба Летящ
#858 Корист Воден
#859 Куъдъл Воден
#860 Уортойс Воден
#861 Снаксокс Обикновен
#862 Уизълхафт Воден
#863 Зелешъг Обикновен
#864 Игуанразиблят Обикновен Тревен
#865 Зелеугър Обикновен
#866 Макруцие Огнен
#867 Въдкуарик Воден Светъл
#868 Киакаджо Пеещ Летящ
#869 Бинкажу Обикновен
#870 Фиракажу Обикновен
#871 Крайкажу Обикновен
#872 Геконич Обикновен
#873 Геконар Обикновен
#874 Гекозавър Обикновен
#875 Глорачигър Обикновен
#876 Класикрунди Обикновен
#877 Глари Леден
#878 Тропаглари Леден
#879 Читър Тревен
#880 Раугичу Леден
#881 Суеугоброди Леден
#882 Уорънторикс Обикновен
#883 Чилмандер Огнен
#884 Лесмихройт Лазерен
#885 Блюминтопф Тревен
#886 Топфмитблюме Тревен
#887 Пилипили Огнен
#888 Попалюра Обикновен
#889 Попалю Обикновен
#890 Борен Земен
#891 Борунд Земен
#892 Борунд 2 Земен
#893 Фамифамифа Леден
#894 Пирикаля Земен Стъклен
#895 Папулина Леден
#896 Пепелято Обикновен
#897 Пепелято 2 Обикновен
#898 Нелисгълъдгълъд Каменен Боен
#899 Содбаз Електрически
#900 Уакси Воден
#901 Уаксирад Воден
#902 Каделен Обикновен
#903 Чалочоу Летящ
#904 Скрот Обикновен
#905 Скрут Обикновен
#906 Скрет Обикновен
#907 Удикрал Отровен Земен
#908 Удикралица Отровен Земен
#909 Утан Екстрасенс
#910 Азта Дракон Каменен
#911 Икпи Тревен
#912 Инидиавш Летящ
#913 Ниугнип Леден
#914 Жкн Огнен
#915 Жкан Огнен
#916 Жкен Огнен
#917 Имодихи Отровен Пръскащ
#918 Иамобид Отровен Пръскащ
#919 Инснимк Екстрасенс
#920 Фалимп Обикновен
#921 Снарислоу Отровен
#922 Смоком Земен
#923 Кеволо Воден
#924 Смент Дракон
#925 Темес Дракон
#926 Чиопах Огнен Отровен
#927 Смох Сополив
#928 Танректанреки Земен
#929 Рахт Тревен
#930 Гид Отровен
#931 Вор Отровен
#932 Гостлу Призрачен
#933 Глигартолцу Огнен Летящ
#934 Диствайдини Летящ
#935 Леру Летящ
#936 Смитидактил Летящ
#937 Каранди Тъмен
#938 Смо Воден Земен
#939 Ънкидоун Воден
#940 Ънкироун Воден
#941 Чердах Боен
#942 Хрумпариз Боен
#943 Тиртар Древен Електрически
#944 Гъттар Древен Електрически
#945 Мъктар Древен Електрически
#946 Грапицу Обикновен
#947 Мантей Електрически Воден
#948 Дестрой Електрически
#949 Стройе Електрически
#950 Годзенце Тревен
#951 Черска Боен
#952 Шент Обикновен
#953 Шъм Обикновен
#954 Фифингер Огнен
#955 Финсинг Огнен
#956 Фигинер Огнен
#957 Кландер Воден
#958 Климт Воден
#959 Клофер Воден Тъмен
#960 Чликър Тъмен
#961 Ръбий Воден
#962 Сиймър Воден
#963 Клонтри Тревен Земен
#964 Земерокито Тревен Земен
#965 Тико Тревен Земен
#966 Синистоун Воден
#967 Кливистоун Воден
#968 Милстоун Воден Тъмен
#969 Честипаки Воден
#970 Чирополи Летящ
#971 Кикако Земен
#972 Клонопари Земен
#973 Сиктри Земен
#974 Питигака Земен
#975 Водоралс Воден Тревен
#976 Оцилот Воден
#977 Кирши Воден Земен
#978 Конюнктив Отровен
#979 Спан Боен Лазерен
#980 Сенпич Боен Лазерен
#981 Татиджифджифчи Летящ
#982 Ичфиждфиждитат Летящ
#983 Кволч Воден
#984 Чловк Воден
#985 Инициал Воден
#986 Водолав Воден
#987 Скалорив Воден Каменен
#988 Ягоаронда Обикновен
#989 Ибасио Летящ
#990 Ибаса Летящ
#991 Парцалак Летящ
#992 Рента Тъмен
#993 Аларентан Тъмен
#994 Шалапентаник Тъмен Боен
#995 Клири Огнен
#996 Прангран Огнен Земен
#997 Оной Каменен
#998 Спасан Воден Леден
#999 Панпас Воден Леден
#1000 Моржинар Леден Воден
#1001 Вилдерер Боен Летящ
#1002 Лумпер Воден Земен
#1003 Гигикуайър Воден Земен
#1004 Каскас Обикновен
#1005 Кашатосон Обикновен
#1006 Стиоок Каменен Земен
#1007 Сумоклик Боен
#1008 Сумозоук Боен
#1009 Кликимаус Обикновен
#1010 Ликбикмаус Обикновен
#1011 Клоусрат Обикновен
#1012 Дуои Каменен
#1013 Доуи Каменен
#1014 Дриуи Каменен
#1015 Кликраб Боен Метален
#1016 Микраб Боен Метален
#1017 Уотърби Воден
#1018 Уотърн Воден
#1019 Хирбустак Боен
#1020 Тетри Воден
#1021 Йедибъди Обикновен
#1022 Нокирг Огнен Електрически
#1023 Класило Воден
#1024 Клики Воден
#1025 Чайкли Воден Летящ
#1026 Гларусли Воден Летящ
#1027 Албатросик Воден Летящ
#1028 Кларафоник Воден
#1029 Сафрик Воден
#1030 Сидатиф Воден
#1031 Билави Пипер
#1032 Бийтайър Буба Каменен
#1033 Тиботах Буба Каменен
#1034 Лахи Буба
#1035 Соток Буба
#1036 Бийъран Буба Отровен
#1037 Кидолаз Воден
#1038 Сидолаз Воден
#1039 Сикак Воден
#1040 Сидкар Воден
#1041 Циктац Воден
#1042 Пирамидник Електрически Каменен
#1043 Керамидник Електрически Каменен
#1044 Риниу Обикновен
#1045 Дапълчу Електрически
#1046 Дракониали Дракон
#1047 Годзи Дракон
#1048 Рампасия Воден Летящ
#1049 Рамбосном Воден Летящ
#1050 Фрожи Воден
#1051 Чентъки Воден
#1052 Нин Тъмен Таласъм
#1053 Лемпен Летящ
#1054 Пламъкин Огнен
#1055 Кокина Каменен
#1056 Еци Каменен
#1057 Иципи Каменен
#1058 Деогюг Каменен
#1059 Равегелър Каменен
#1060 Замегер Каменен
#1061 Лейело Каменен
#1062 Катуска Тревен
#1063 Суидинг Буба Летящ
#1064 Трерунесп Воден
#1065 Донко Каменен
#1066 Кондиц Каменен
#1067 Цинокидия Каменен
#1068 Речлах Земен
#1069 Халчер Земен
#1070 Пепешуни Воден Каменен
#1071 Кликиниу Земен
#1072 Уомбиат Земен
#1073 Имбацил Земен
#1074 Лукли Воден
#1075 Кикли Буба Летящ
#1076 Кокли Буба Летящ
#1077 Трони Дракон Летящ
#1078 Щроуни Буба Летящ
#1079 Зоук Земен
#1080 Куоз Земен
#1081 Андро Леден
#1082 Глъгу Буба
#1083 Щи Метален
#1084 Лелдър Воден
#1085 Истър Пипер
#1086 Кроуи Пипер
#1087 Диси Воден
#1088 Икис Воден
#1089 Туро Воден
#1090 Туорио Воден Каменен
#1091 Оира Воден Каменен
#1092 Щипи Каменен
#1093 Аврен Отровен Нежен
#1094 Аврето Отровен
#1095 Жекисо Призрачен Тревен
#1096 Ольомп Сополив
#1097 Исомбиши Воден
#1098 Клофиен Воден
#1099 Кликмуцертирос Воден
#1100 Смиторио Пипер
#1101 Ростимас Пипер
#1102 Шльоки Обикновен
#1103 Глиок Обикновен
#1104 Симики Обикновен
#1105 Длилик Обикновен
#1106 Чиничар Обикновен
#1107 Клофо Обикновен
#1108 Пиперон Обикновен
#1109 Смъ Земен
#1110 Сакмоп Огнен
#1111 Рецанкана Обикновен
#1112 Летнамет Летящ
#1113 Миденпъсаш Тревен
#1114 Лапо Тъмен
#1115 Врапче Летящ Тъмен
#1116 Гире Летящ Тъмен
#1117 Папко Обикновен
#1118 Берни Обикновен
#1119 Баркони Обикновен
#1120 Сапило Воден
#1121 Лецутолакресоп Тревен
#1122 Льози Отровен
#1123 Чинти Тревен
#1124 Телиб Огнен
#1125 Зогикерг Земен
#1126 Кергзоги Земен
#1127 Вяфак Буба Летящ
#1128 Акталз Буба Златен
#1129 Йебаракс Буба Летящ
#1130 Клоуки Воден
#1131 Сидироу Боен
#1132 Смигело Боен
#1133 Клемвлиш Обикновен
#1134 Суок Екстрасенс
#1135 Коус Екстрасенс
#1136 Сидуоар Екстрасенс
#1137 Гъбутцел Летящ Отровен
#1138 Гершуин Летящ
#1139 Очрегабараб Екстрасенс
#1140 Етиладемс Екстрасенс
#1141 Ейлион Екстрасенс Каменен
#1142 Алита Буба Земен
#1143 Кралица Алита Буба Земен
#1144 Страпекон Воден
#1145 Кокитл Електрически
#1146 Лтикок Електрически Буба
#1147 Муидицитпил Древен Земен
#1148 Муиретирем Древен Земен
#1149 Суоки Огнен
#1150 Кранбли Огнен
#1151 Замурксел Екстрасенс
#1152 Климентал Екстрасенс
#1153 Ементал Екстрасенс
#1154 Летва Каменен
#1155 Влейриън Огнен
#1156 Клейриън Отровен
#1157 Сидролаз Воден
#1158 Пандаръби Земен
#1159 Мише Обикновен
#1160 Голди Златен
#1161 Силвъри Златен
#1162 Джуъли Златен
#1163 Юнижу Таласъм Тъмен
#1164 Вуна Обикновен
#1165 Тувгоджи Каменен
#1166 Тошигочи Каменен
#1167 Укукотоашкаб Летящ
#1168 Окчо Очен
#1169 Джиувунка Обикновен
#1170 Скумпела Воден
#1171 Сокодил Воден
#1172 Ятър-р-р Електрически
#1173 Лаур Електрически
#1174 Типипопому Каменен
#1175 Аерл Електрически
#1176 Опори Обикновен
#1177 Осин Обикновен
#1178 Цитроне Тревен
#1179 Хруайте Екстрасенс
#1180 Ходайт Екстрасенс
#1181 Суамплейди Периферен
#1182 Глеъмбезброй Обикновен
#1183 Петнадасеспук Обикновен
#1184 Ашчакотсмях Обикновен
#1185 Кенте Воден
#1186 Денте Воден
#1187 Менте Воден
#1188 Туоро Лазерен
#1189 Чо Лазерен
#1190 Хшоку Лазерен
#1191 Вукня Пеещ Боен
#1192 Глъги Буба
#1193 Суами Буба
#1194 Онетерв Буба
#1195 Суидип Земен
#1196 Пилуог Земен
#1197 Селетки Обикновен
#1198 Кюоки Обикновен
#1199 Тамни Отровен
#1200 Бамнат Отровен
#1201 Чонете Обикновен
#1202 Куликули Летящ
#1203 Тигрервей Буба
#1204 Слемпли Буба
#1205 Тласта Буба
#1206 Чвоуи Леден
#1207 Доуи Леден
#1208 Лампитоуи Електрически
#1209 Ламантик Екстрасенс Леден
#1210 Шхунхел Боен
#1211 Оризомах Боен
#1212 Плюсоминус Електрически
#1213 Мигнит Електрически Метален
#1214 Жицник Електрически
#1215 Клокос Тревен
#1216 Сесуиръй Воден
#1217 Сеспъреръл Воден
#1218 Шубиду Тревен
#1219 Шубида Тревен
#1220 Брего Тревен Каменен
#1221 Тенребик Обикновен
#1222 Кибернет Обикновен
#1223 Кволки Отровен
#1224 Диволонки Отровен
#1225 Тохайдоволо Воден
#1226 Аготи Обикновен
#1227 Делта Леден Шоколадов
#1228 Атлед Леден Шоколадов
#1229 Ъпак Отровен
#1230 Юпак Отровен
#1231 Япак Отровен
#1232 Фанталада Обикновен
#1233 Спрайтолада Обикновен
#1234 Колалада Обикновен
#1235 Шушон Обикновен
#1236 Шашкън Обикновен
#1237 Адимет Екстрасенс
#1238 Циркул Обикновен
#1239 Вилкинг Боен
#1240 Вликинг Боен
#1241 Сумирих Екстрасенс Летящ
#1242 Гутирих Екстрасенс Летящ
#1243 Кещим Лазерен
#1244 Кещаност Лазерен
#1245 Тамхаш Боен
#1246 Ик Електрически
#1247 Ши Електрически
#1248 Ди Електрически
#1249 Сеньорониън Тревен
#1250 Брадвоносец Боен Тъмен
#1251 Чирише Отровен
#1252 Чирипах Отровен
#1253 Гугла Земен
#1254 Блемкен Воден Летящ
#1255 Ере Обикновен
#1256 Студенотоплич Воден
#1257 Тимбър Боен
#1258 Чимбърлакилан Боен
#1259 Чимбър Боен
#1260 Куофъуи Обикновен
#1261 Длиоклит Обикновен
#1262 Дри Отровен
#1263 Гнатлим Обикновен
#1264 Чуелигъм Огнен Каменен
#1265 Клопоти Огнен Каменен
#1266 Урущ Призрачен
#1267 Сигмитор Обикновен
#1268 Крипиу Електрически
#1269 Рай Екстрасенс Нежен
#1270 Ад Екстрасенс Огнен
#1271 Тасти Обикновен
#1272 Корасол Воден Каменен
#1273 Сюнгерп Воден Каменен
#1274 Уилиън Земен
#1275 Фулу Земен
#1276 Лабадаба Воден
#1277 Баво Воден
#1278 Ициншим Воден
#1279 Чиренк Метален
#1280 Чирунк Метален
#1281 Тупая-я-я Боен Летящ
#1282 Ксиксоксикс Огнен
#1283 Хюмън Тъмен
#1284 Свемтотаури Воден
#1285 Електраундъм Електрически Земен
#1286 Рихтитун Огнен
#1287 Арк Леден
#1288 Уона Леден
#1289 Менипайн Леден
#1290 Медириум Екстрасенс
#1291 Скисир Буба Метален
#1292 Сус Лигав Призрачен
#1293 Аесук Лигав Призрачен
#1294 Хутив Дракон
#1295 Хоот Дракон
#1296 Хаутиг Дракон
#1297 Уизляк Буба Боен
#1298 Влози Буба Боен
#1299 Исо Екстрасенс Леден
#1300 Посо Екстрасенс Леден
#1301 Типно Чуканест
#1302 Шипно Чуканест
#1303 Дипно Чуканест
#1304 Липно Чуканест
#1305 Катастроун Дракон Летящ
#1306 Илрач Воден
#1307 Атерак Воден
#1308 Мекраг Огнен
#1309 Сококото Огнен
#1310 Гугубу Отровен
#1311 Суна Отровен
#1312 Ярна Отровен
#1313 Кломеди Обикновен
#1314 Бруок Летящ
#1315 Рокбийк Каменен Летящ
#1316 Уормогъл Метален Земен
#1317