FANDOM


Джунин е седмата едиция, предхождана от Сино и последвана от Ишу.

Номер Име Тип
#2701 Торни Тревен
#2702 Торнтопус Тревен
#2703 Торниуили Тревен Воден
#2704 Конфарк Огнен
#2705 Конфлагарк Огнен
#2706 Конфлагрейшънарк Огнен Тъмен
#2707 Монгейл Воден
#2708 Гроулагун Воден
#2709 Ейчтуо Воден Боен
#2710 Маусайт Обикновен
#2711 Маускетиър Обикновен
#2712 Гладбъг Буба Метален
#2713 Трамвайет Буба Метален
#2714 Хевърд Летящ Огнен
#2715 Парадърд Летящ Огнен
#2716 Фенърд Летящ Огнен
#2717 Рутъл Тревен Летящ
#2718 Танджебийнг Пръскащ Тревен
#2719 Джъгъл Машина
#2720 Миърдрегън Дракон Електрически
#2721 Сърпрън Дракон Електрически
#2722 Пелирок Каменен Летящ
#2723 Рокан Каменен Летящ
#2724 Кюбий Буба Летящ
#2725 Уоспенастис Буба Боен
#2726 Бъмбълмакс Буба Земен
#2727 Чийтанк Огнен Петно
#2728 Дайномън Боен
#2729 Аурозавър Аура
#2730 Сейкрънт Златен
#2731 Елекрет Златен
#2732 Аурамаджик Аура
#2733 Суонайт Екстрасенс П.М.А.П.Т.
#2734 Моруниш Воден
#2735 Морунсоръс Воден
#2736 Голфстър Боен
#2737 Федербалон Боен
#2738 Шади Петно Таласъм
#2739 Турбинра Електрически Аура
#2740 Крашотан Лазерен Тъмен
#2741 Спинотитан Лазерен Призрачен
#2742 Метокс Метален
#2743 Бакокс Метален
#2744 Пакарело Огнен
#2745 Пакарилос Огнен
#2746 Мафий Електрически
#2747 Макфийл Електрически
#2748 Наномили Очен
#2749 Мегагига Очен
#2750 Кланкийпър Тревен Боен
#2751 Гриймър Периферен Призрачен
#2752 Нежовърк Таласъм
#2753 Базилбелиск Отровен Каменен
#2754 Ненене Периферен Таласъм
#2755 Щебруск Земен
#2756 Книгоявление Летящ Каменен
#2757 Мегабрас Летящ Каменен
#2758 Айсикраб Леден Воден
#2759 Айсикълкраб Леден Воден
#2760 Хогми Земен
#2761 Ромбоун Земен
#2762 Тринидивайн Леден Боен
#2763 Гразомп Нежен
#2764 ИвЕйБиСи Машина
#2765 Бла Светъл
#2766 Була Светъл
#2767 Халоууич Светъл
#2768 Гигантофеликс Електрически
#2769 Вейнбокар Отровен Летящ
#2770 Абобат Отровен Летящ
#2771 Дубилен Таласъм Тъмен
#2772 Бъкълдаун Трактор
#2773 Блурот Пеещ Воден
#2774 Шарот Пеещ Воден
#2775 Окстрич Очен
#2776 Айму Очен
#2777 Хънигъст Разноцветен Пръскащ
#2778 Джапак Леден Боен
#2779 Макон Леден Боен
#2780 Пигмивак Тъмен Таласъм
#2781 Бушменфрикас Тъмен Таласъм
#2782 Консъркъл Кибер Електрически
#2783 Триполонсъркъл Кибер Електрически
#2784 Линдор Шоколадов
#2785 Пуб Лигав Екстрасенс
#2786 Деволтайк Воден Отровен
#2787 Онелибедв Пръскащ Летящ
#2788 Окникем Пръскащ Летящ
#2789 Даркхолдум П.М.А.П.Т. Тъмен
#2790 Даймъндскуис Златен Воден
#2791 Фейтъф Стъклен Каменен
#2792 Вейпърийр Призрачен
#2793 Хийтпаст Призрачен
#2794 Капико Екстрасенс Воден
#2795 Капибулпо Екстрасенс Воден
#2796 Алтъв Пеещ Нежен
#2797 Крапси Тъмен Метален
#2798 Крапмитшале Тъмен Метален
#2799 Крапблейд Тъмен Метален
#2800 Горлаб Двойнодишащ Огнен
#2801 Порскрюпайн Обикновен Отровен
#2802 Диволюд Обикновен Отровен
#2803 Баншилър Призрачен Пеещ
#2804 Рийпдет Призрачен Тъмен
#2805 Пипирипи Пеещ Летящ
#2806 Брозър П.М.А.П.Т. Каменен
#2807 Амброуз П.М.А.П.Т. Каменен
#2808 Лайвом Древен Тревен
#2809 Пипалоракон Дракон Летящ
#2810 Руиглис Дракон Летящ
#2811 Чуканообразно Чуканест
#2812 Рогез Чуканест Воден
#2813 Косматагад Аура
#2814 Суапмен Аура Тревен
#2815 Файърфокснет Кибер Огнен
#2816 Експлорърфокс Кибер Огнен
#2817 Муфлонгон Шоколадов Екстрасенс
#2818 Кърнеймашина Таласъм Нежен
#2819 Джербикик Боен
#2820 Уипиджи Боен
#2821 Стюдънтофдъгаргойл Каменен Летящ
#2822 Гаргойлмастер Каменен Летящ
#2823 Стюдънтофдъгоблин Метален Боен
#2824 Гоблинмастер Метален Боен
#2825 Стюдънтофдътрол Светъл Електрически
#2826 Тролмастер Светъл Електрически
#2827 Мастерофрийкс Пипер Екстрасенс
#2828 Идеувас Петно
#2829 Халохоли Метален Светъл
#2830 Зерон Воден Дракон
#2831 Викубам Лазерен
#2832 Викунание Лазерен
#2833 Моаспайкс Древен Летящ
#2834 Хааст Древен Летящ
#2835 Мазнорънър Обикновен
#2836 Хорийтъл Буба Земен
#2837 Бийбоун Буба Земен
#2838 Клък Машина
#2839 Педълбърд Машина Летящ
#2840 Мънкют Нежен
#2841 Чимпкют Нежен
#2842 Галдия Сополив
#2843 Фосия Сополив
#2844 Носатоноус Двойнодишащ Тревен
#2845 Шъбъл Тревен
#2846 Грасйети Тревен
#2847 Обрасиза Тревен
#2848 Даниомбъл Воден Разноцветен
#2849 Голдилокс Воден Разноцветен
#2850 Бубибу Буба
#2851 Бубалаци-Бубалаци Буба
#2852 Индрищипан Трактор Тъмен
#2853 Ящюкс Трактор Тъмен
#2854 Ческолслъг Лигав Воден
#2855 Ролтодо Обикновен
#2856 Спинтодо Обикновен
#2857 Тръбоварк Сополив Летящ
#2858 Слоблай Леден
#2859 Крипотам Чуканест
#2860 Гаганя Отровен
#2861 Албисом Воден Летящ
#2862 Бибко Пипер Машина
#2863 Рейнблъстър Разноцветен
#2864 Рейнбол Разноцветен Светъл
#2865 Абоминабул Леден Аура
#2866 Йетзон Леден Аура
#2867 Боулингбол Метален Боен
#2868 Кеглонайн Екстрасенс Боен
#2869 Бургасроу Машина
#2870 Разбухубумраз Машина
#2871 Уипинг Огнен
#2872 Мекбая Периферен Воден
#2873 Врабунга Периферен Воден
#2874 Делайт Светъл Призрачен
#2875 Дейга Светъл
#2876 Детапир Светъл Земен
#2877 Козограс Тревен
#2878 Гепардокасис Тревен
#2879 Маскдевил Обикновен
#2880 Масквожд Обикновен
#2881 Флутнар Пеещ Каменен
#2882 Вайръскрънч Кибер
#2883 Антивайръскрънч Кибер
#2884 Вълчофетид Отровен
#2885 Вълчоуз Отровен
#2886 Дракейно Дракон Огнен
#2887 Лазийр Боен Лазерен
#2888 Магмакериър Огнен Метален
#2889 Файнълиготболс Метален
#2890 Турбодайнамикс Летящ Метален
#2891 Супердайнамик Летящ Метален
#2892 Медицовка Отровен
#2893 Гринчмас Леден
#2894 Кристмастрийпус Тревен Разноцветен
#2895 Рудолфтейл Летящ
#2896 Фрости Леден
#2897 Фестунайън Разноцветен Боен
#2898 Ретец Тревен Разноцветен
#2899 Орнаменти Стъклен Разноцветен
#2900 Толкингдайно Обикновен
#2901 Даркс Обикновен
#2902 Кодокодо Електрически
#2903 Колкол Електрически
#2904 Канчили Пипер
#2905 Петенче Пипер
#2906 Лесничик Кибер
#2907 Лизангалтделит Кибер
#2908 Санталър Буба Огнен
#2909 Сатанупа Буба Огнен
#2910 Сатанвил Буба Огнен
#2911 Кремтавър Тревен
#2912 Райграслъх Тревен
#2913 Асанайт Аура
#2914 Асасън Аура
#2915 Пирохофман Огнен
#2916 Брийгъл Воден Летящ
#2917 Висогущ Летящ
#2918 Малкотон Дракон Летящ
#2919 Чупадог Тъмен
#2920 Чупакабриан Тъмен
#2921 Ацинуцръферп Обикновен
#2922 Акшянът Обикновен
#2923 Мусторс Воден
#2924 Херторс Воден
#2925 Апропогин Леден
#2926 Тойдръм Обикновен
#2927 Тойдог Обикновен
#2928 Мулика Светъл
#2929 Булинкатор Светъл
#2930 Нионлайт Воден Светъл
#2931 Неонлихт Воден Светъл
#2932 Барклоу Метален
#2933 Ньомьон Метален Тревен
#2934 Локомотивлък Машина Метален
#2935 Снейкън Отровен
#2936 Аспидораптор Отровен
#2937 Пинчи Воден
#2938 Раковинбри Воден Земен
#2939 Веспикон Аура Дракон
#2940 Кингофаура Аура Дракон
#2941 Пащарни Тревен
#2942 Ряпак Тревен
#2943 Мист Шоколадов
#2944 Вулкейнодър Огнен Буба
#2945 Мидере Пеещ
#2946 Флинги Петно Летящ
#2947 Джирафкич Петно Летящ
#2948 Гърнур Боен
#2949 Рхая Боен
#2950 Плочкин Боен
#2951 Шруелефънт Земен
#2952 Перки Воден
#2953 Перкилия Воден
#2954 Гризонарк Тъмен
#2955 Нджокрил Летящ Таласъм
#2956 Ибиби Летящ Таласъм
#2957 Стикбъги Буба Тревен
#2958 Бубалан Буба Летящ
#2959 Хюмбъг Буба Летящ
#2960 Клиншисор Дракон
#2961 Клиншираптор Дракон Летящ
#2962 Бобонка Нежен
#2963 Зипо Машина Огнен
#2964 Зипомеха Машина Огнен
#2965 Лисогатор Тъмен
#2966 Алица Тъмен
#2967 Клоунифиш Воден
#2968 Маутлес Воден
#2969 Атушок Екстрасенс Нежен
#2970 Неле Екстрасенс Боен
#2971 Окепи Пръскащ
#2972 Окараф Пръскащ
#2973 Кауанга Буба
#2974 Арбалетиън Буба
#2975 Голдайно Златен
#2976 Дайдайно Златен
#2977 Горлеш Огнен Летящ
#2978 Пекаринго Машина
#2979 Паринго Машина Огнен
#2980 Игуанекс Аура
#2981 Хорсгуана Аура Екстрасенс
#2982 Булрок Каменен
#2983 Буларок Каменен
#2984 Булашрок Каменен
#2985 Фойерглас Стъклен Огнен
#2986 Гласорерк Стъклен Огнен
#2987 Чоклинът Шоколадов
#2988 Уудракускус Обикновен
#2989 Форайсум Обикновен
#2990 Уоруейл Воден Лазерен
#2991 Хънибърд Пеещ Летящ
#2992 Грисиантлър Лигав
#2993 Гантугер Обикновен Дракон
#2994 Ганцугер Обикновен Екстрасенс
#2995 Рексугер Обикновен Метален
#2996 Рабиайс Леден
#2997 Рабифлейм Огнен
#2998 Рапишок Електрически
#2999 Всисветии Екстрасенс Аура
#3000 Гиаръдър Екстрасенс Летящ
#3001 Думснайт Обикновен Метален