FANDOM


Пюр земниРедактиране

# Име
010 Къркорк Къркорк
011 Къркоркрао Къркоркрао
015 Басембъл Басембъл
016 Кесембъл Кесембъл
030 Кроскич Кроскич
031 Краставир Краставир
042 Трожин Трожин
043 Разтрож Разтрож
227 Тобитру Тобитру
228 Индишуан Индишуан
229 Хаинхо Хаинхо
230 Арноаур Арноаур
231 Слинки Слинки
232 Рлим Рлим
318 Ъби Ъби
319 Щинтел Щинтел
371 Криптоклипт Криптоклипт
431 Съчм Съчм
432 Сръмс Сръмс
525 Къртичко Къртичко
782 Брони Брони
783 Броно Броно
890 Борен Борен
891 Борунд Борунд
892 Борунд 2 Борунд 2
922 Смоком Смоком
928 Танректанреки Танректанреки
971 Кикако Кикако
972 Клонопари Клонопари
973 Сиктри Сиктри
974 Питигака Питигака
1068 Речлах Речлах
1069 Халчер Халчер
1071 Кликиниу Кликиниу
1072 Уомбиат Уомбиат
1073 Имбацил Имбацил
1079 Зоук Зоук
1080 Куоз Куоз
1109 Смъ Смъ
1125 Зогикерг Зогикерг
1126 Кергзоги Кергзоги
1158 Пандаръби Пандаръби
1195 Суидип Суидип
1196 Пилуог Пилуог
1274 Уилиън Уилиън
1275 Фулу Фулу
1368 Бронибинч Бронибинч
1369 Чинброни Чинброни
1370 Чаренчи Чаренчи
1710 Хебин Хебин
1711 Хороголев Хороголев
1712 Граундиунф Граундиунф
1713 Гилимиус Гилимиус
1766 Полуплъхчестър Полуплъхчестър
1868 Кестъл Кестъл
1869 Замтки Замтки
1905 Стилоплъг Стилоплъг
1906 Срекинс Срекинс
1945 Мирифакс Мирифакс
1946 Мирилиманчик Мирилиманчик
2000 Къркоркреокрил Къркоркреокрил
2098 Теразавър Теразавър
2358 Минди Минди
2359 Ъндъуи Ъндъуи
2455 Кафявоброн Кафявоброн
2592 Пинакъл Пинакъл
2593 Громатъл Громатъл
2594 Елфеот Елфеот
2626 Юра Юра
2627 Креда Креда
2685 Плакрейтър Плакрейтър
2755 Щебруск Щебруск
2760 Хогми Хогми
2761 Ромбоун Ромбоун
2951 Шруелефънт Шруелефънт
3031 Ехикоп Ехикоп
3032 Цедкоопаш Цедкоопаш
3033 Проекуил Проекуил
3046 Доуърм Доуърм
3047 Бубърб Бубърб
3126 Дипташ Дипташ
3127 Дипдъг Дипдъг
3238 Груилз Груилз
3310 Адигър Адигър
3311 Дигиърър Дигиърър
3335 Тофини Тофини
3338 Карини Карини
3411 Повежкал Повежкал
3514 Ибма Ибма
3515 Амбибма Амбибма

Наполовина земниРедактиране

Първично земни

# Име Тип 1 Тип 2
320 Еби Еби земен летящ
357 Декстер Декстер земен отровен
358 Декстър Декстър земен отровен
359 Ауиуа Ауиуа земен отровен
597 Мтомтомту Мтомтомту земен боен
704 Певд Певд земен боен
705 Двепопевд Двепопевд земен боен
894 Пирикаля Пирикаля земен стъклен
1253 Гугла Гугла земен отровен
1694 Ларвинейк Ларвинейк земен каменен
1695 Пупида Пупида земен каменен
1696 Танаконда Танаконда земен каменен
1852 Ядрикс Ядрикс земен каменен
2326 Ярнк Ярнк земен леден
2327 Якалпи Якалпи земен леден
2336 Винкукоу Винкукоу земен воден
2456 Жълтоборн Жълтоборн земен златен
2671 Гемя Гемя земен П.М.А.П.Т.
2693 Локмъми Локмъми земен екстрасенс
2696 Люкмъмие Люкмъмие земен екстрасенс
3257 Клейхорн Клейхорн земен каменен
3258 Фосиларм Фосиларм земен каменен
3262 Феридило Феридило земен каменен
3263 Бътърсорс Бътърсорс земен каменен
3341 Лютини Лютини земен отровен
3473 Лекун Лекун земен буба
3498 Кредор Кредор земен дракон

Вторичен земен

# Име Тип 1 Тип 2
185 Ло Ло воден земен
270 Шпац Шпац леден земен
271 Шпиц Шпиц леден земен
356 О-о-о О-о-о каменен земен
824 Пиктрож Пиктрож каменен земен
907 Удикрал Удикрал отровен земен
908 Удикралица Удикралица отровен земен
938 Смо Смо воден земен
977 Кирши Кирши воден земен
996 Прангран Прангран огнен земен
1113 Миденпъсаш Миденпъсаш воден земен
1142 Алита Алита буба земен
1143 Кралица Алита Кралица Алита буба земен
1147 Муидицитпил Муидицитпил древен земен
1148 Муиретирем Муиретирем древен земен
1316 Уормогъл Уормогъл метален земен
1317 Уормсълзи Уормсълзи метален земен
1391 Броненоси Броненоси метален земен
1398 Какил Какил каменен земен
1412 Хлоустримп Хлоустримп машина земен
1413 Двуфринг Двуфринг машина земен
1482 Тапитол Тапитол боен земен
1483 Елефанклоф Елефанклоф боен земен
1484 Хипокоф Хипокоф боен земен
1616 Боунхет Боунхет таласъм земен
1617 Хрумчко Хрумчко таласъм земен
2041 Храфидибусус Храфидибусус екстрасенс земен
2172 Шпуц Шпуц леден земен
2466 Милентойс Милентойс златен земен
2467 Милемплум Милемплум златен земен
2584 Бълийф Бълийф тревен земен
2585 Сийф Сийф тревен земен
2726 Бъмбълмакс Бъмбълмакс буба земен
2836 Хорийтъл Хорийтъл буба земен
2837 Бийбоун Бийбоун буба земен
2876 Детапир Детапир светъл земен
3142 Хрип Хрип пръскащ земен
3143 Мегашру Мегашру пръскащ земен
3168 Паулък Паулък екстрасенс земен
3195 Джидръм Джидръм воден земен
3308 Стръмбъл Стръмбъл буба земен
3330 Салосираптор Салосираптор буба земен
3340 Грамбини Грамбини тревен земен
3371 Дюнихъмп Дюнихъмп воден земен
3372 Оазисхъмп Оазисхъмп воден земен
3375 Григз Григз воден земен
3376 Дийпър Дийпър воден земен
3414 Грънт Грънт боен земен
3442 Мопспот Мопспот светъл земен
3521 Цхинвали Цхинвали каменен земен
3522 Прищина Прищина каменен земен
3523 Сухум Сухум каменен земен