FANDOM


Канто е най-малката едиция, заедно с Темпъл оф дуум, със само 151 страннотийки, до 2015, когато Наранхо и Верде ги минават. Това е първата едиция на страннотийки, последвана от Джото.

Номер Име Тип
#1 Желе Лазерен
#2 Грант Лазерен
#3 Орехк Каменен
#4 Камък Каменен
#5 Цвецт Тревен
#6 Ент Обикновен
#7 Глът Обикновен
#8 Ксикс Огнен
#9 Ксиксокс Огнен
#10 Къркорк Земен
#11 Къркоркрао Земен
#12 Шоки Шоколадов
#13 Шоколад Шоколадов
#14 Арх Тревен
#15 Басемъл Земен
#16 Кесембъл Земен
#17 Плплплплпл Каменен
#18 Плипс Каменен
#19 Мароуксир Каменен
#20 Ентикс Каменен
#21 Камокотрошач Каменен
#22 Мрамур Каменен
#23 Риксикс Каменен
#24 Ли Огнен
#25 Ликс Огнен
#26 Ликсиксокси Огнен
#27 Ликсиксоксисирленкроу Огнен
#28 Хорцик Електрически
#29 Рицитац Електрически
#30 Кроскич Земен
#31 Краставир Земен
#32 Кукукукакака Обикновен
#33 Кукси Обикновен
#34 Тикс Екстрасенс
#35 Тертинанг Екстрасенс
#36 Церцоц Воден Периферен
#37 Целофискар Воден Периферен
#38 Гит Боен
#39 Гикс Боен
#40 Рост Обикновен
#41 Мезко Обикновен
#42 Трожин Земен
#43 Разтрож Земен
#44 Ортас Обикновен
#45 Оригам Обикновен
#46 Орлострон Обикновен
#47 Опашколет Летящ
#48 Опашкот Летящ
#49 Опар Летящ
#50 Рикс Обикновен
#51 Рекс Обикновен
#52 Хлос Боен
#53 Баут Обикновен
#54 Храус Обикновен
#55 Хловос Боен
#56 Драх Призрачен
#57 Драу Призрачен
#58 Страннотийко Огнен
#59 Плюс Воден
#60 Инкн Лигав
#61 Спанкино Лигав
#62 Пеопрасан Обикновен
#63 Рантпер Пипер
#64 Пипер Пипер
#65 Лампир Обикновен
#66 Он Обикновен
#67 Ироганес Обикновен
#68 Трис Обикновен
#69 Тирбушон Обикновен
#70 Нокса Воден
#71 Нокер Воден
#72 Проз Стъклен
#73 Лъверт Огнен
#74 Лавионскрулит Огнен
#75 Цирс Летящ
#76 Цицар Летящ
#77 Текбокс Воден
#78 Текбинг Воден
#79 Гвинг Отровен Летящ
#80 Еуард Отровен
#81 Енци Воден
#82 Инци Воден
#83 Кгрикси Обикновен
#84 Грикс Отровен
#85 Егер Отровен
#86 Аниу Каменен
#87 Кикок Отровен
#88 Шимш Електрически Призрачен
#89 Тимус Електрически Призрачен
#90 Еними Електрически Призрачен
#91 Еними Електрически Призрачен
#92 Цеце Воден
#93 Айцеце Воден
#94 Еканси Воден
#95 Ажи Воден
#96 Енкел Електрически
#97 Тогейп Електрически
#98 Утощ Огнен
#99 Фаркт Огнен
#100 Хоти Електрически
#101 Хорт Електрически
#102 Пони Огнен
#103 Понракс Огнен
#104 Ронксир Боен
#105 Мартенц Боен Екстрасенс
#106 Брокер Огнен
#107 Влак Огнен
#108 Кораб Воден
#109 Орехояд Огнен
#110 Марс Сополив
#111 Кактус Тревен
#112 Тапа Тревен
#113 Звезда Огнен
#114 Луна Огнен
#115 Комета Огнен Летящ
#116 Раст Тревен
#117 Трева Тревен
#118 Цветя Тревен
#119 Бурен Тревен
#120 Трън Тревен
#121 Плевел Тревен
#122 Час Екстрасенс
#123 Минута Екстрасенс
#124 Секунда Екстрасенс
#125 Междучасие Екстрасенс
#126 Хип Екстрасенс
#127 Но Екстрасенс
#128 З Екстрасенс
#129 Бо Воден
#130 Лест Воден
#131 Черпс Воден
#132 Слънце Огнен
#133 Облак Огнен
#134 Небе Огнен
#135 Ден Огнен
#136 Светкавица Електрически
#137 Буря Електрически
#138 Хапф Обикновен Буба
#139 Браст Обикновен Буба
#140 Хищтц Екстрасенс
#141 Алер Отровен
#142 Гия Отровен
#143 Алергия Отровен
#144 Айра Шоколадов Летящ
#145 Аерошоколад Очен
#146 Зом Очен Пръскащ
#147 Голигатор Дракон
#148 Аргатор Дракон
#149 Ремп Леден Екстрасенс
#150 Жилкс Отровен
#151 Одън Екстрасенс