FANDOM


Първа форма

Зогикерг
Zoggycerg Зогикерг
#1125
0123
Тип
Земен '
Вид
Страннотийка Язовец
Еволюция
Кергзоги

Единак

Телиб
Telib Телиб
#1124
0123
Тип
Огнен '
Вид
Страннотийка Смесица
Еволюция

Средна форма

Берни
Bearnie Берни
#1118
0123
Тип
Обикновен '
Вид
Страннотийка Мечок
Еволюция
Папко Баркони

Последна форма

Кергзоги
Cergzoggy Кергзоги
#1126
0123
Тип
Земен '
Вид
Страннотийка Язовец
Еволюция
Зогикерг

smali text